Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bulandet skule
Nordsjøvegen 1086
6987 BULANDET
Org.nr 975276422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Askvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Bulandet skule
Askvoll kommune 151 047 154 479 168 975 177 200 178 694
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Bulandet skule
Askvoll kommune 122 598 125 998 139 465 147 261 150 247
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Bulandet skule
Askvoll kommune 82,1 84,1 86,7 88,7 88,8
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Bulandet skule
Askvoll kommune 1 148 652 1 018 379 587
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Bulandet skule
Askvoll kommune 1 881 2 119 2 056 1 725 1 723
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no