Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Brusetkollen skole og ressurssenter
Brusetkollen 33
1395 HVALSTAD
Org.nr 974590719
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Brusetkollen skole og ressurssenter
Asker kommune 95 191 97 030 98 750 102 375 107 521
Akershus fylke 89 712 92 048 95 089 98 765 102 336
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Brusetkollen skole og ressurssenter
Asker kommune 73 811 75 911 76 295 78 868 81 874
Akershus fylke 70 700 72 978 75 071 77 849 80 345
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Brusetkollen skole og ressurssenter
Asker kommune 77,8 78,7 78,3 78,7 78,9
Akershus fylke 79,3 80,0 80,2 80,8 81,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Brusetkollen skole og ressurssenter
Asker kommune 1 113 1 106 1 319 1 218 1 423
Akershus fylke 861 919 1 039 1 070 1 063
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Brusetkollen skole og ressurssenter
Asker kommune 1 530 1 419 1 338 1 339 1 468
Akershus fylke 1 146 1 238 1 295 1 384 1 428
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no