Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule
Brunkebergvegen 602 A
3850 KVITESEID
Org.nr 975278689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule
Kviteseid kommune 126 832 133 548 138 141 148 240 166 742
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule
Kviteseid kommune 107 420 112 473 115 423 124 987 140 405
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule
Kviteseid kommune 86,1 88,6 88,8 91,6 91,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule
Kviteseid kommune 1 132 1 786 1 563 1 164 851
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule
Kviteseid kommune 2 504 2 879 2 173 2 551 1 895
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no