Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Brønnøysund barne- og ungdomsskole
Skolegata 8
8900 BRØNNØYSUND
Org.nr 974621746
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Brønnøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Brønnøysund barne- og ungdomsskole
Brønnøy kommune 111 694 115 206 112 418 120 885 132 693
Nordland fylke 116 251 117 141 124 716 130 805 138 249
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Brønnøysund barne- og ungdomsskole
Brønnøy kommune 92 637 95 936 92 208 98 279 108 103
Nordland fylke 95 299 96 029 101 372 106 095 111 748
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Brønnøysund barne- og ungdomsskole
Brønnøy kommune 81,3 81,6 81,2 79,9 78,6
Nordland fylke 83,7 82,8 84,5 84,6 84,5
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Brønnøysund barne- og ungdomsskole
Brønnøy kommune 777 727 820 948 1 335
Nordland fylke 976 1 011 1 383 1 259 1 662
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Brønnøysund barne- og ungdomsskole
Brønnøy kommune 1 455 1 434 1 686 1 375 1 719
Nordland fylke 1 468 1 522 1 705 1 562 1 492
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no