Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Brønnøy kommune
Kommunenr 1813
Alle grunnskoler med adresse i Brønnøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 111 694 115 206 112 418 120 885 132 693
Lønnsutgifter per elev 92 637 95 936 92 208 98 279 108 103
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,3 81,6 81,2 79,9 78,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 777 727 820 948 1 335
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 455 1 434 1 686 1 375 1 719
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no