Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bremnes ungdomsskule
Bremnes
5430 BREMNES
Org.nr 975281221
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Bremnes ungdomsskule
Bømlo kommune 112 908 115 925 122 619 124 077 129 487
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Bremnes ungdomsskule
Bømlo kommune 89 828 94 148 98 793 100 896 105 818
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Bremnes ungdomsskule
Bømlo kommune 83,5 86,0 86,5 86,8 86,6
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Bremnes ungdomsskule
Bømlo kommune 1 057 1 213 1 635 1 017 1 256
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Bremnes ungdomsskule
Bømlo kommune 1 512 1 435 1 182 1 129 994
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no