Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 149 815 159 853 160 165 162 023 174 228
Lønnsutgifter per elev 126 214 132 426 129 147 130 133 142 183
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 85,8 85,8 81,8 79,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 541 2 783 1 069 700 559
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 432 2 821 2 439 2 179 2 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no