Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Brekke skule (utgått)
5459 FJELBERG
Org.nr 975281531
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Kvinnherad kommune 124 293 121 870 122 816 130 621 138 212
Hordaland fylke (utgått) 109 806 113 475 117 571 122 074 127 701
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Kvinnherad kommune 102 738 105 855 107 133 112 865 119 000
Hordaland fylke (utgått) 87 668 90 653 93 054 96 421 100 872
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kvinnherad kommune 85,3 86,7 87,3 87,7 88,9
Hordaland fylke (utgått) 81,4 82,3 82,0 81,5 81,6
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kvinnherad kommune 2 268 2 346 2 640 2 120 2 280
Hordaland fylke (utgått) 869 892 1 027 953 1 231
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kvinnherad kommune 1 447 1 891 1 869 1 546 1 325
Hordaland fylke (utgått) 1 453 1 519 1 503 1 425 1 297
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no