Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Breim skule
Skulevegen 2
6826 BYRKJELO
Org.nr 994427067
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Breim skule
Gloppen kommune 113 331 121 173 127 421 135 665 144 270
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Breim skule
Gloppen kommune 83 483 88 619 94 629 101 860 109 798
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Breim skule
Gloppen kommune 76,1 77,1 79,2 79,7 80,5
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Breim skule
Gloppen kommune 329 280 338 232 206
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Breim skule
Gloppen kommune 1 703 2 114 2 210 2 002 1 740
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no