Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Breilia skole
Breilia 2
9603 HAMMERFEST
Org.nr 975279626
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Breilia skole
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Breilia skole
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Breilia skole
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Breilia skole
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Breilia skole
Hammerfest - Hámmerfeasta kommune
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no