Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bokn kommune
Kommunenr 1145
Alle grunnskoler med adresse i Bokn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 171 644 160 425 160 073 184 543 184 695
Lønnsutgifter per elev 138 271 132 173 133 391 154 987 156 888
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 87,6 87,1 87,0 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 412 181 1 165 374 246
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 012 2 212 2 162 2 176 2 084
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no