Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bømlo kommune
Kommunenr 4613
Alle grunnskoler med adresse i Bømlo kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 108 592 112 908 115 925 122 619 124 077
Lønnsutgifter per elev 86 225 89 828 94 148 98 793 100 896
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,1 83,5 86,0 86,5 86,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 651 1 057 1 213 1 635 1 017
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 332 1 512 1 435 1 182 1 129
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no