Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune
Kommunenr 1867
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 128 877 138 002 157 222 165 376 174 066
Lønnsutgifter per elev 108 686 110 148 122 797 129 464 139 491
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 81,3 83,1 82,2 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 572 596 1 912 939 1 752
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 637 1 695 1 880 2 368 2 444
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no