Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune
Kommunenr 0821
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Bø kommune 100 872 103 105 107 486 111 920 124 158
Telemark fylke 110 987 113 349 119 172 124 344 129 264
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Bø kommune 83 020 84 293 89 028 93 260 105 463
Telemark fylke 89 646 92 121 96 834 100 291 104 826
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Bø kommune 86,4 91,3 93,6 94,1 90,6
Telemark fylke 83,9 85,0 86,1 85,7 86,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Bø kommune 838 1 290 1 019 1 607 1 211
Telemark fylke 973 1 055 1 314 1 412 1 071
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Bø kommune 1 373 1 503 1 857 1 361 1 605
Telemark fylke 1 381 1 536 1 550 1 534 1 537
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no