Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune (utgått)
Kommunenr 0821
Kun utgåtte skoler med adresse i Bø kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 103 105 107 486 111 920 124 158 135 113
Lønnsutgifter per elev 84 293 89 028 93 260 105 463 115 783
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,3 93,6 94,1 90,6 93,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 290 1 019 1 607 1 211 1 198
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 503 1 857 1 361 1 605 1 347
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no