Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune
Kommunenr 0821
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 82 042 84 469 88 041 93 113 103 632
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 18 823 18 315 19 439 18 815 20 513
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no