Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bodøsjøen skole
Bodøsjøveien 24
8070 BODØ
Org.nr 986755063
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Bodøsjøen skole
Bodø kommune 83 697 89 341 94 843 99 991 103 002
Nordland fylke 97 545 102 187 107 005 112 455 117 297
Nasjonalt 88 276 91 130 94 184 98 084 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Bodøsjøen skole
Bodø kommune 15 050 15 899 17 837 21 138 20 031
Nordland fylke 21 906 22 528 23 797 25 794 26 646
Nasjonalt 19 475 21 078 21 999 23 158 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no