Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bodø kommune
Kommunenr 1804
Alle grunnskoler med adresse i Bodø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 90 626 105 241 112 680 121 127 123 034
Lønnsutgifter per elev 78 048 88 008 95 155 100 778 103 266
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 88,2 89,3 87,7 88,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 527 1 859 1 334 3 248 1 583
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 028 1 109 805 717 591
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no