Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bodø kommune
Kommunenr 1804
Alle grunnskoler med adresse i Bodø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 94 207 96 044 90 626 105 241 112 680
Lønnsutgifter per elev 77 248 79 297 78 048 88 008 95 155
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,4 85,3 81,9 88,2 89,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 154 1 589 1 527 1 859 1 334
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 017 1 109 1 028 1 109 805
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no