Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Blomdalen ungdomsskole
Kallhammerveien 2
4514 MANDAL
Org.nr 974615738
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lindesnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Blomdalen ungdomsskole
Lindesnes kommune
Agder fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Blomdalen ungdomsskole
Lindesnes kommune
Agder fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Blomdalen ungdomsskole
Lindesnes kommune
Agder fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Blomdalen ungdomsskole
Lindesnes kommune
Agder fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Blomdalen ungdomsskole
Lindesnes kommune
Agder fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no