Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bjugn kommune
Kommunenr 5017
Alle grunnskoler med adresse i Bjugn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 107 900 111 037 102 532 98 162 112 398
Lønnsutgifter per elev 88 262 85 486 78 756 76 373 90 110
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,8 75,1 75,4 77,4 86,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 765 1 120 375 583 375
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 018 970 888 810 832
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no