Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bjerkreim kommune
Kommunenr 1114
Alle grunnskoler med adresse i Bjerkreim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 110 333 109 771 119 925 116 794 121 691
Lønnsutgifter per elev 88 713 88 055 95 775 94 045 97 738
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 79,0 79,5 81,2 80,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 422 203 204 94 52
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 687 1 944 2 056 1 663 2 451
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no