Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 246 559 226 678 224 353 228 086 226 195
Lønnsutgifter per elev 181 390 169 201 164 741 167 730 162 677
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 69,1 66,1 65,0 66,6 62,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 576 696 2 128 764 851
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 4 822 4 471 3 679 4 592 4 297
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no