Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Aremark kommune 121 566 136 433 145 995 157 934 170 383
Balestrand kommune 156 149 153 806 159 285 171 013 172 901
Berg kommune 165 226 164 278 170 781 189 252 208 443
Bindal kommune 246 559 226 678 224 353 228 086 226 195
Bokn kommune 171 644 160 425 160 073 184 543 184 695
Bø kommune 128 877 138 002 157 222 165 376 174 066
Dyrøy kommune 137 651 136 228 137 164 149 212 157 844
Dønna kommune 173 860 184 415 188 322 191 996 211 514
Fedje kommune 180 523 189 315 186 428 199 141 224 158
Flakstad kommune 168 299 160 946 175 508 168 361 199 045
Flatanger kommune 176 436 199 220 206 536 215 922 212 131
Flå kommune 167 904 166 692 152 716 138 897 162 359
Grane kommune 136 706 138 742 149 140 162 140 173 686
Granvin kommune 167 282 174 872 193 043 205 561 207 328
Gratangen kommune 150 043 156 795 196 566 189 786 228 676
Gulen kommune 145 686 154 193 162 128 167 333 174 272
Halsa kommune 119 974 121 331 127 636 131 370 144 922
Hjartdal kommune 161 823 156 521 159 101 157 381 166 613
Hægebostad kommune 156 794 163 497 170 175 173 817 184 529
Høylandet kommune 116 000 107 761 119 397 125 420 132 561
Iveland kommune 164 685 171 573 166 301 154 712 162 020
Leka kommune 176 676 187 619 178 919 193 790 200 144
Lesja kommune 134 922 132 495 142 191 146 585 151 753
Lierne kommune 165 710 180 444 199 060 209 570 217 620
Lødingen kommune 118 992 122 387 132 694 133 480 147 676
Moskenes kommune 130 303 156 375 177 505 177 951 197 299
Namdalseid kommune 114 444 118 957 127 093 139 578 143 173
Nissedal kommune 162 676 164 155 173 742 176 994 184 849
Os kommune 123 051 132 558 144 363 144 956 160 777
Osen kommune 148 414 162 620 178 606 190 168 201 687
Roan kommune 181 061 181 735 200 238 194 000 210 984
Rødøy kommune 159 446 175 880 180 469 201 971 208 749
Sandøy kommune 145 297 155 157 142 805 153 158 160 176
Snillfjord kommune 139 965 153 754 172 996 188 157 201 232
Solund kommune 154 407 153 342 162 000 159 440 163 806
Stordal kommune 103 212 100 851 107 780 115 869 130 249
Tjeldsund kommune 164 107 167 133 177 372 170 517 170 000
Tolga kommune 131 394 129 656 128 233 134 664 145 214
Tranøy kommune 127 546 133 980 144 529 160 290 181 054
Træna kommune 167 898 167 333 173 834 171 741 187 657
Lønnsutgifter per elev
Aremark kommune 105 292 115 697 123 889 121 586 135 685
Balestrand kommune 126 584 125 663 129 521 139 914 143 491
Berg kommune 138 387 135 405 140 103 138 997 158 616
Bindal kommune 181 390 169 201 164 741 167 730 162 677
Bokn kommune 138 271 132 173 133 391 154 987 156 888
Bø kommune 108 686 110 148 122 797 129 464 139 491
Dyrøy kommune 108 123 106 770 105 308 115 263 129 242
Dønna kommune 127 393 139 264 142 732 149 503 161 247
Fedje kommune 145 503 148 863 150 995 159 356 183 821
Flakstad kommune 137 217 131 318 140 110 133 685 155 837
Flatanger kommune 137 408 153 989 161 342 162 542 157 516
Flå kommune 137 080 136 523 124 141 111 737 123 333
Grane kommune 101 590 103 562 113 076 119 739 128 894
Granvin kommune 121 495 124 744 133 713 140 759 142 782
Gratangen kommune 111 357 113 389 137 505 136 591 165 819
Gulen kommune 121 409 125 809 132 493 135 924 140 306
Halsa kommune 85 891 87 638 91 696 95 535 106 649
Hjartdal kommune 127 452 130 376 129 642 127 509 132 557
Hægebostad kommune 112 364 114 106 118 836 123 669 133 180
Høylandet kommune 92 135 84 519 94 294 101 097 108 022
Iveland kommune 137 695 141 605 136 840 129 696 130 605
Leka kommune 136 754 141 410 131 805 143 434 150 830
Lesja kommune 108 930 105 797 113 885 119 164 124 485
Lierne kommune 115 331 125 234 134 039 144 512 149 525
Lødingen kommune 96 235 100 671 108 716 111 565 124 548
Moskenes kommune 95 804 112 232 129 871 131 202 142 701
Namdalseid kommune 93 653 97 407 104 654 115 958 119 519
Nissedal kommune 133 801 136 996 147 210 145 443 147 060
Os kommune 95 600 101 808 109 933 109 881 119 387
Osen kommune 124 156 132 994 146 733 154 339 167 147
Roan kommune 149 778 146 833 161 214 159 705 171 855
Rødøy kommune 134 235 144 707 153 828 168 949 175 048
Sandøy kommune 111 549 116 490 110 384 115 325 123 627
Snillfjord kommune 113 974 123 295 141 431 152 026 162 622
Solund kommune 123 484 130 734 137 630 135 505 140 473
Stordal kommune 81 612 82 711 88 944 95 655 107 982
Tjeldsund kommune 128 775 128 502 141 878 137 011 136 781
Tolga kommune 103 738 102 337 99 039 106 029 113 910
Tranøy kommune 96 029 99 058 109 856 122 946 138 279
Træna kommune 123 375 123 115 118 312 127 546 137 565
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aremark kommune 94,4 92,4 92,6 84,1 84,8
Balestrand kommune 81,3 83,9 81,8 80,2 77,0
Berg kommune 91,0 82,8 73,8 68,9 79,5
Bindal kommune 69,1 66,1 65,0 66,6 62,5
Bokn kommune 84,2 87,6 87,1 87,0 83,8
Bø kommune 81,9 81,3 83,1 82,2 86,1
Dyrøy kommune 86,2 90,1 91,7 88,1 97,6
Dønna kommune 67,8 74,7 77,7 78,8 74,9
Fedje kommune 86,8 83,4 87,8 88,0 89,0
Flakstad kommune 78,5 79,4 76,5 77,2 74,0
Flatanger kommune 72,9 73,9 76,0 74,8 75,8
Flå kommune 78,2 79,8 78,5 79,8 78,0
Grane kommune 78,3 77,2 77,9 76,2 79,5
Granvin kommune 78,8 76,5 73,0 73,2 74,6
Gratangen kommune 72,4 68,4 81,0 60,2 61,9
Gulen kommune 84,7 82,3 83,5 82,9 82,0
Halsa kommune 72,4 74,7 80,5 74,0 73,2
Hjartdal kommune 81,1 85,8 85,2 85,1 82,3
Hægebostad kommune 53,1 53,3 53,8 57,1 56,4
Høylandet kommune 80,9 75,4 80,3 81,7 83,3
Iveland kommune 89,4 85,5 85,7 87,5 84,6
Leka kommune 84,5 75,6 73,5 77,4 86,1
Lesja kommune 81,5 80,6 82,8 87,1 86,2
Lierne kommune 79,5 77,7 76,1 80,6 80,7
Lødingen kommune 87,6 91,6 90,6 90,0 92,3
Moskenes kommune 74,2 71,2 71,4 73,5 73,0
Namdalseid kommune 85,8 86,7 85,5 83,5 86,9
Nissedal kommune 82,8 83,9 88,3 85,8 80,3
Os kommune 76,4 76,1 76,8 75,5 73,6
Osen kommune 97,9 92,5 94,5 94,4 93,9
Roan kommune 88,5 84,7 86,9 90,1 88,4
Rødøy kommune 91,3 88,4 94,5 96,2 95,3
Sandøy kommune 83,6 82,8 82,5 81,3 82,6
Snillfjord kommune 78,3 77,1 79,5 82,4 77,0
Solund kommune 83,9 85,4 84,2 86,6 84,2
Stordal kommune 79,7 81,0 82,8 82,8 84,6
Tjeldsund kommune 81,9 79,0 83,3 83,9 85,2
Tolga kommune 79,1 80,6 77,7 79,6 78,9
Tranøy kommune 74,9 74,2 77,4 81,7 78,5
Træna kommune 74,1 78,5 71,1 76,6 76,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aremark kommune 671 602 911 1 351 1 119
Balestrand kommune 503 138 124 390 2 531
Berg kommune 2 258 818 1 665 2 738 2 457
Bindal kommune 576 696 2 128 764 851
Bokn kommune 412 181 1 165 374 246
Bø kommune 572 596 1 912 939 1 752
Dyrøy kommune 714 796 471 920 1 482
Dønna kommune 1 946 1 056 1 701 1 110 1 918
Fedje kommune 1 373 973 1 238 1 326 3 381
Flakstad kommune 539 357 822 630 708
Flatanger kommune 1 161 2 011 1 708 2 305 5 019
Flå kommune 307 591 605 864 876
Grane kommune 1 206 1 237 430 1 547 642
Granvin kommune 3 289 6 374 6 049 6 625 5 115
Gratangen kommune 85 285 1 531 762 1 131
Gulen kommune 1 402 1 493 1 344 1 629 1 889
Halsa kommune 884 344 1 647 2 291 2 957
Hjartdal kommune 1 148 1 765 1 197 2 399 2 376
Hægebostad kommune 1 201 1 497 3 891 2 352 2 916
Høylandet kommune 1 925 1 878 1 623 2 151 1 736
Iveland kommune 1 632 1 185 740 844 529
Leka kommune 812 2 705 3 013 2 349 1 823
Lesja kommune 250 284 649 1 229 489
Lierne kommune 1 620 825 936 1 264 813
Lødingen kommune 1 164 710 148 229 244
Moskenes kommune 140 321 466 2 167 4 015
Namdalseid kommune 1 032 1 103 1 122 1 260 935
Nissedal kommune 1 393 772 1 257 945 1 835
Os kommune 260 247 145 1 186 1 701
Osen kommune 601 374 344 382 389
Roan kommune 263 585 271 710 645
Rødøy kommune 806 273 234 218 198
Sandøy kommune 422 298 289 2 607 2 843
Snillfjord kommune 908 964 734 1 455 1 593
Solund kommune 1 628 1 254 1 329 740 1 250
Stordal kommune 147 158 168 492 407
Tjeldsund kommune 595 685 1 206 1 268 531
Tolga kommune 656 527 1 597 1 375 1 319
Tranøy kommune 1 775 1 523 2 073 2 015 2 952
Træna kommune 0 534 4 176 813 812
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aremark kommune 1 365 1 771 1 636 1 675 1 849
Balestrand kommune 1 835 1 528 1 650 2 385 1 659
Berg kommune 1 806 1 986 1 768 2 007 7 111
Bindal kommune 4 822 4 471 3 679 4 592 4 297
Bokn kommune 2 012 2 212 2 162 2 176 2 084
Bø kommune 1 637 1 695 1 880 2 368 2 444
Dyrøy kommune 1 362 1 109 1 256 1 576 1 199
Dønna kommune 2 263 2 528 3 074 1 945 2 206
Fedje kommune 1 935 2 110 1 739 3 194 2 371
Flakstad kommune 1 916 1 791 2 178 1 620 1 760
Flatanger kommune 1 901 2 263 2 197 2 374 2 106
Flå kommune 1 035 1 114 1 642 2 403 1 777
Grane kommune 2 155 2 134 2 054 2 484 3 074
Granvin kommune 2 821 2 689 2 053 1 801 1 599
Gratangen kommune 1 854 2 018 3 691 2 914 4 479
Gulen kommune 1 819 1 885 1 770 1 780 1 918
Halsa kommune 1 643 1 462 2 049 1 681 2 099
Hjartdal kommune 2 169 2 150 2 092 1 688 2 031
Hægebostad kommune 2 279 2 694 3 284 3 796 3 048
Høylandet kommune 2 497 2 568 2 632 1 692 1 450
Iveland kommune 2 106 3 357 2 809 1 160 1 726
Leka kommune 2 744 4 990 4 733 8 950 2 906
Lesja kommune 2 849 2 641 2 603 2 387 2 200
Lierne kommune 1 716 2 152 2 205 1 804 1 294
Lødingen kommune 1 777 1 623 1 599 1 265 1 589
Moskenes kommune 830 857 1 043 1 395 1 653
Namdalseid kommune 1 370 1 316 1 978 1 413 1 170
Nissedal kommune 2 156 2 448 1 671 2 935 1 989
Os kommune 2 115 2 024 2 786 2 806 2 573
Osen kommune 2 745 1 734 2 109 2 170 2 114
Roan kommune 1 980 2 101 2 775 2 175 2 930
Rødøy kommune 2 576 2 920 3 173 3 321 3 453
Sandøy kommune 1 401 1 464 937 2 019 1 069
Snillfjord kommune 2 087 1 816 1 540 2 435 1 774
Solund kommune 1 513 2 186 1 665 1 300 1 228
Stordal kommune 2 253 1 884 1 801 1 859 2 146
Tjeldsund kommune 2 501 2 561 2 636 2 238 2 010
Tolga kommune 1 887 1 733 3 039 1 514 1 638
Tranøy kommune 2 362 2 144 2 346 2 634 2 558
Træna kommune 2 487 3 145 3 799 3 068 3 137
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no