Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 226 678 224 353 228 086 226 195 249 019
Lønnsutgifter per elev 169 201 164 741 167 730 162 677 168 433
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 66,1 65,0 66,6 62,5 59,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 696 2 128 764 851 940
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 4 471 3 679 4 592 4 297 3 408
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no