Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Berlevåg kommune
Kommunenr 2024
Alle grunnskoler med adresse i Berlevåg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 159 614 169 131 184 620 227 492 251 852
Lønnsutgifter per elev 125 192 135 905 140 395 154 175 169 387
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 81,6 72,0 65,2 66,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 520 428 169 1 294 2 674
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 907 1 311 2 241 1 871 1 528
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no