Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Berlevåg kommune
Kommunenr 5440
Alle grunnskoler med adresse i Berlevåg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 184 620 227 492 251 852 277 743 281 722
Lønnsutgifter per elev 140 395 154 175 169 387 175 978 196 397
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,0 65,2 66,0 63,0 68,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 169 1 294 2 674 1 177 1 629
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 241 1 871 1 528 2 173 2 729
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no