Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bergen kommune
Kommunenr 1201
Alle grunnskoler med adresse i Bergen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 96 516 99 992 104 241 107 763 111 193
Lønnsutgifter per elev 73 218 77 399 80 745 83 602 85 841
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,3 78,0 78,6 79,8 79,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 824 1 094 907 966 983
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 209 1 282 1 294 1 318 1 282
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no