Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bergen kommune
Kommunenr 4601
Alle grunnskoler med adresse i Bergen kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 99 992 104 241 107 763 111 193 116 399
Lønnsutgifter per elev 77 399 80 745 83 602 85 841 89 151
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,0 78,6 79,8 79,6 78,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 094 907 966 983 1 029
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 282 1 294 1 318 1 282 1 325
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no