Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Berg kommune
Kommunenr 1929
Alle grunnskoler med adresse i Berg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 165 226 164 278 170 781 189 252 208 443
Lønnsutgifter per elev 138 387 135 405 140 103 138 997 158 616
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,0 82,8 73,8 68,9 79,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 258 818 1 665 2 738 2 457
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 806 1 986 1 768 2 007 7 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no