Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Berg kommune (utgått)
Kommunenr 1929
Kun utgåtte skoler med adresse i Berg kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 164 278 170 781 189 252 208 443 216 195
Lønnsutgifter per elev 135 405 140 103 138 997 158 616 161 621
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 73,8 68,9 79,5 74,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 818 1 665 2 738 2 457 4 522
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 986 1 768 2 007 7 111 4 898
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no