Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Beiarn kommune
Kommunenr 1839
Alle grunnskoler med adresse i Beiarn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 174 682 180 817 216 022 232 566 244 453
Lønnsutgifter per elev 132 769 138 444 160 026 180 160 191 438
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,7 79,6 77,6 82,1 87,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 39 1 069 236 481 1 139
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 883 3 539 3 059 2 234 4 062
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no