Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bardu kommune
Kommunenr 1922
Alle grunnskoler med adresse i Bardu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 119 569 126 421 131 689 140 444 143 621
Lønnsutgifter per elev 95 794 100 648 107 009 112 134 115 972
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,8 76,3 81,5 82,1 81,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 530 556 577 1 190 497
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 005 2 724 1 927 2 374 2 315
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no