Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 111 655 115 394 121 926 125 452 130 040
Lønnsutgifter per elev 91 783 94 958 99 840 103 269 106 892
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,4 85,6 84,5 85,5 86,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 531 1 015 910 199 219
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 107 1 856 2 041 2 510 3 306
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no