Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 0814
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 104 590 106 545 111 655 115 394 121 926
Lønnsutgifter per elev 85 620 88 320 91 783 94 958 99 840
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 85,0 85,4 85,6 84,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 949 578 531 1 015 910
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 319 1 897 2 107 1 856 2 041
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no