Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ballangen kommune (utgått)
Kommunenr 1854
Kun utgåtte skoler med adresse i Ballangen kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 124 037 125 769 138 142 146 897 151 103
Lønnsutgifter per elev 90 011 89 875 100 931 111 663 113 654
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,4 70,5 79,5 81,3 79,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 430 1 007 869 688 962
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 861 1 442 1 985 1 698 1 867
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no