Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Balestrand kommune (utgått)
Kommunenr 1418
Kun utgåtte skoler med adresse i Balestrand kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 156 149 153 806 159 285 171 013 172 901
Lønnsutgifter per elev 126 584 125 663 129 521 139 914 143 491
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,3 83,9 81,8 80,2 77,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 503 138 124 390 2 531
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 835 1 528 1 650 2 385 1 659
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no