Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Balestrand kommune (utgått)
Kommunenr 1418
Kun utgåtte skoler med adresse i Balestrand kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 153 806 159 285 171 013 172 901 161 993
Lønnsutgifter per elev 125 663 129 521 139 914 143 491 134 316
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 81,8 80,2 77,0 78,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 138 124 390 2 531 368
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 528 1 650 2 385 1 659 2 474
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no