Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bærum kommune
Kommunenr 3024
Alle grunnskoler med adresse i Bærum kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 94 810 96 255 100 569 107 006 114 967
Lønnsutgifter per elev 71 953 73 535 75 595 78 054 81 702
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,9 78,8 78,3 76,9 75,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 735 1 104 671 831 713
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 054 967 1 787 1 196 1 231
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no