Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bærum kommune
Kommunenr 3024
Alle grunnskoler med adresse i Bærum kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 91 772 94 810 96 255 100 569 107 006
Lønnsutgifter per elev 69 743 71 953 73 535 75 595 78 054
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,4 76,9 78,8 78,3 76,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 264 1 735 1 104 671 831
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 938 1 054 967 1 787 1 196
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no