Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bærum kommune
Kommunenr 0219
Alle grunnskoler med adresse i Bærum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 90 549 91 772 94 810 96 255 100 569
Lønnsutgifter per elev 67 841 69 743 71 953 73 535 75 595
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,5 76,4 76,9 78,8 78,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 157 1 264 1 735 1 104 671
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 980 938 1 054 967 1 787
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no