Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Båtsfjord kommune
Kommunenr 2028
Alle grunnskoler med adresse i Båtsfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 123 615 133 226 132 767 146 024 157 422
Lønnsutgifter per elev 103 234 113 395 109 213 118 046 126 912
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,2 90,6 88,0 87,1 89,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 538 343 434 1 092 1 287
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 401 1 916 2 279 2 861 3 707
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no