Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Båtsfjord kommune
Kommunenr 2028
Alle grunnskoler med adresse i Båtsfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Båtsfjord kommune 123 615 133 226 132 767 146 024 157 422
Finnmark Finnmárku fylke 128 456 132 477 138 742 145 845 151 052
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Båtsfjord kommune 103 234 113 395 109 213 118 046 126 912
Finnmark Finnmárku fylke 103 030 105 737 109 203 114 240 118 214
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Båtsfjord kommune 88,2 90,6 88,0 87,1 89,1
Finnmark Finnmárku fylke 84,4 83,7 83,3 84,7 85,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Båtsfjord kommune 538 343 434 1 092 1 287
Finnmark Finnmárku fylke 727 810 1 057 1 159 1 146
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Båtsfjord kommune 2 401 1 916 2 279 2 861 3 707
Finnmark Finnmárku fylke 1 702 1 755 1 723 1 953 2 041
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no