Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Båtsfjord kommune
Kommunenr 5443
Alle grunnskoler med adresse i Båtsfjord kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 133 226 132 767 146 024 157 422 165 997
Lønnsutgifter per elev 113 395 109 213 118 046 126 912 138 645
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,6 88,0 87,1 89,1 84,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 343 434 1 092 1 287 573
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 916 2 279 2 861 3 707 3 196
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no