Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Båtsfjord kommune
Kommunenr 2028
Alle grunnskoler med adresse i Båtsfjord kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 107 234 106 395 120 230 134 359 143 131
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 26 000 26 705 25 750 23 092 22 896
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no