Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 125 771 127 240 133 431 138 403 135 619
Lønnsutgifter per elev 100 361 101 713 106 686 110 017 108 514
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,3 80,3 80,8 78,6 77,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 520 679 959 879 915
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 630 1 319 1 569 1 351 1 048
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no