Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 127 240 133 431 138 403 135 619 144 114
Lønnsutgifter per elev 101 713 106 686 110 017 108 514 114 980
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,3 80,8 78,6 77,5 78,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 679 959 879 915 1 096
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 319 1 569 1 351 1 048 1 089
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no