Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 115 903 125 771 127 240 133 431 138 403
Lønnsutgifter per elev 92 611 100 361 101 713 106 686 110 017
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,2 80,3 80,3 80,8 78,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 744 520 679 959 879
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 0 1 630 1 319 1 569 1 351
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no