Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Austrheim kommune
Kommunenr 4632
Alle grunnskoler med adresse i Austrheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 121 079 120 148 123 159 124 752 132 083
Lønnsutgifter per elev 104 714 103 611 105 490 103 238 110 679
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 94,2 94,1 94,6 92,5 94,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 474 333 321 760 399
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 119 1 607 1 524 1 671 1 355
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no