Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Austrheim kommune
Kommunenr 1264
Alle grunnskoler med adresse i Austrheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 114 138 121 079 120 148 123 159 124 752
Lønnsutgifter per elev 98 785 104 714 103 611 105 490 103 238
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 95,3 94,2 94,1 94,6 92,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 732 474 333 321 760
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 653 2 119 1 607 1 524 1 671
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no