Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Austrått skole
Austråttveien 1
4306 SANDNES
Org.nr 974610817
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Austrått skole
Sandnes kommune
Rogaland fylke 103 863 106 237 109 022 114 270 117 973
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Austrått skole
Sandnes kommune
Rogaland fylke 85 989 87 054 88 799 92 848 96 780
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Austrått skole
Sandnes kommune
Rogaland fylke 84,3 84,8 84,9 84,2 85,2
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Austrått skole
Sandnes kommune
Rogaland fylke 955 831 936 959 787
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Austrått skole
Sandnes kommune
Rogaland fylke 1 315 1 295 1 349 1 600 1 376
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no