Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Austevoll kommune
Kommunenr 4625
Alle grunnskoler med adresse i Austevoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 327 113 948 120 691 136 811 139 772
Lønnsutgifter per elev 91 221 92 216 95 610 100 578 105 592
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 83,2 81,9 76,7 78,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 994 373 483 1 082 521
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 002 2 025 2 029 1 917 2 143
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no