Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Austevoll kommune
Kommunenr 4625
Alle grunnskoler med adresse i Austevoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 113 948 120 691 136 811 139 772 144 991
Lønnsutgifter per elev 92 216 95 610 100 578 105 592 111 816
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2 81,9 76,7 78,2 80,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 373 483 1 082 521 478
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 025 2 029 1 917 2 143 1 854
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no