Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Austertana oppvekstsenter - Avdeling skole
Gammelveien 37
9845 TANA
Org.nr 975280225
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Austertana oppvekstsenter - Avdeling skole
Deatnu - Tana kommune 183 771 200 423 200 260 214 438 216 406
Finnmark Finnmárku fylke 132 477 138 742 145 845 151 052 156 987
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Austertana oppvekstsenter - Avdeling skole
Deatnu - Tana kommune 144 340 155 010 155 668 149 826 168 088
Finnmark Finnmárku fylke 105 737 109 203 114 240 118 214 123 584
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Austertana oppvekstsenter - Avdeling skole
Deatnu - Tana kommune 93,6 91,8 93,9 83,8 92,8
Finnmark Finnmárku fylke 83,7 83,3 84,7 85,0 85,5
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Austertana oppvekstsenter - Avdeling skole
Deatnu - Tana kommune 165 371 305 1 558 1 044
Finnmark Finnmárku fylke 810 1 057 1 159 1 146 1 028
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Austertana oppvekstsenter - Avdeling skole
Deatnu - Tana kommune 1 109 1 383 2 634 2 559 2 290
Finnmark Finnmárku fylke 1 755 1 723 1 953 2 041 1 874
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no