Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Aust-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 101 920 105 128 108 277 112 928 113 241
Lønnsutgifter per elev 82 637 87 206 88 721 92 694 93 955
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,5 82,4 81,9 83,1 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 649 569 706 743 660
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 624 1 561 1 735 1 692 1 689
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no