Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Aust-Agder fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 128 108 277 112 928 113 241 119 737
Lønnsutgifter per elev 87 206 88 721 92 694 93 955 99 674
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 81,9 83,1 83,8 84,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 569 706 743 660 489
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 561 1 735 1 692 1 689 1 542
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no