Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Aust-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 108 277 112 928 113 241 119 737 124 202
Lønnsutgifter per elev 88 721 92 694 93 955 99 674 103 575
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 83,1 83,8 84,0 84,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 706 743 660 489 398
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 735 1 692 1 689 1 542 1 361
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no