Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aurskog-Høland kommune
Kommunenr 0221
Alle grunnskoler med adresse i Aurskog-Høland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 91 423 98 058 101 138 104 557 112 488
Lønnsutgifter per elev 69 129 76 950 79 291 82 648 86 808
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,5 81,9 82,2 82,4 80,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 281 303 1 511 275 271
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 188 1 138 2 031 1 290 1 257
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no