Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aurland kommune
Kommunenr 4641
Alle grunnskoler med adresse i Aurland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 164 288 171 943 180 371 183 670 187 737
Lønnsutgifter per elev 131 780 136 050 145 328 151 912 155 958
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,6 79,7 82,3 82,3 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 059 808 974 839 814
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 464 2 108 2 070 2 158 1 726
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no