Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aure kommune
Kommunenr 1576
Alle grunnskoler med adresse i Aure kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 144 125 148 687 152 158 161 491 171 538
Lønnsutgifter per elev 118 970 123 207 127 892 137 030 135 347
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 83,4 84,2 86,3 81,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 235 1 670 2 512 1 353 1 644
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 688 1 630 2 020 1 951 2 145
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no