Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aukra kommune
Kommunenr 1547
Alle grunnskoler med adresse i Aukra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 136 544 137 218 136 431 142 848 149 336
Lønnsutgifter per elev 101 187 100 666 98 897 106 493 114 053
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,6 82,3 76,9 82,2 84,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 779 1 454 1 946 1 120 1 831
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 137 2 462 3 328 2 605 2 257
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no