Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aukra kommune
Kommunenr 1547
Alle grunnskoler med adresse i Aukra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 129 428 136 544 137 218 136 431 142 848
Lønnsutgifter per elev 96 667 101 187 100 666 98 897 106 493
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,3 81,6 82,3 76,9 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 174 779 1 454 1 946 1 120
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 205 2 137 2 462 3 328 2 605
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no